Resultat av oppfiske på dag 2 ble 449 fisk. Vi hadde 8 garn ute i dag også. 4 grunneiere møtte. Det var 246 stk ørret og 203 stk røye. Til sammen ble det 52,8 kg fisk!! I tillegg fikk vi en stakkars siland som hadde gått i garnet.

oppfiske