oppfiske 2018Oppfisket med stor-rusen og garn ble noe amputert i år. Arbeidet med ny bro ga store variasjoner i vannstand og det ble krevende å holde rusen jevn på bunnen – så fisken kunne svømme under. Når rusen ble tatt opp oppdaget vi et par hull i bunnen. Det ble dårlig fangst denne sesongen.