En hund ble alvorlig syk i sommer etter å ha badet i Ertrevågen i Kalandsvannet i varmeperioden. Les saken i BT.

Andre hunder skal også ha blitt syke.

Vær obs på blågrønnalgeoppblomstring i varme perioder på sommeren. Se også lenge til FHI sin informasjon under.

Folkehelseinstituttet sin informasjon om blågrønnalger.