Fanaposten har nylig omtalt flere tilfeller av svømmekløe i Kalandsvannet.

Artikkelen i Fanaposten.

Svømmekløe kommer av parasitter/ikter, som vanligvis infiserer fulger i ferskvann. Det er er ikke farlig men det kan være svært plagsomt. Noen blir ikke særlig plaget, mens andre kan få svært kløende utslett som varer i mange dager. Svømmekløe ble først rapportert i Kalandsvannet i 2010.

Mengden av parasitter vil være ulik forskjellige steder i vannet.

Her følger noen råd (fra Folkehelseinstituttet) for å forebygge svømmekløe.

  • Bad i områder av vannet som ikke inneholder mye snegler, dvs. unngå områder med mye vegetasjon i vannet.
  • Unngå strender som er påvirket av pålandsvind fordi cercariene kan konsentreres i slike områder.
  • Unngå grunne områder der cercariene kan samles, og bad heller fra flytebrygger.
  • Tørk huden med et håndkle med en gang du kommer opp av vannet.
  • Ta en dusj med en gang du kommer opp av vannet.
  • En vitenskapelig studie har vist at vannfast solkrem med brennmanetbeskyttelse kan beskytte mot parasittene som gir svømmekløe hos mennesker.
  • Er man sterkt plaget av utslettet frarådes bading i områder med mye svømmekløe.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider: https://www.fhi.no/ml/badevann/svommekloe/