Det er fortsatt storfisk å få i Kalandsvannet. Familien Gjesdal, her representert med tre generasjoner, tok denne flotte ørreten på 2675 gram forrige helg.

Vi i grunneierlaget synes det er veldig kjekt at vi har slik flott fisk i vannet. Det tyder på at kultiveringsfisket vi driver med i vannet har effekt! De store ørretene er også med på å holde antallet småfisk nede.

Oktober er gytetid for ørreten. Vi vil på det sterkeste oppfordre til å ikke fiske ved elve-/bekkeutløp (spesielt Austevollselven) i denne perioden, slik at storfisken uforstyrret kan gå opp i elven for å gyte. Grunneierlaget forbeholder seg retten til å avvise folk for båtutleie og salg av fiskekort ved brudd på fiskeregler, eller hvis fiskere ikke etterkommer anmodning om å ikke fiske ved bekke-/elveutløp i gytetiden.