noun_Meeting_198536

Kalandsvannets grunneierlag sitt årsmøte for året 2020 må holdes digitalt. Oppkobling vil være mulig fra PC og telefon. Oppkoblingsdetaljer blir sendt medlemmer som melder seg på.

Det er ordinære årsmøtesaker på agenda. Formell innkalling, saksliste og sakspapirer sendes til medlemmene på e-post. Er du medlem og ikke har mottatt e-post, send oss en melding på https://kalandsvannet.no/kontakt-oss/

Rett etter årsmøtet blir det medlemsmøte med  informasjon om pågående saker.

Velkommen!