I tillegg til de to båtene grunneierlaget har liggende på Framnes gård, er det nå to ekstra båter tilgjengelig ved bryggen.

Grunneierlaget sine båter reserveres som vanlig her, mens aluminiumsbåten til høyre (blå seter) kan leies ut ved kontakt med Framnes Gård, hvis alle grunneierlaget sine båter er utleid.

Grupper fra f.eks. Utekontakten, psykisk helse eller andre kommunale grupper, kan henvende seg til direkte Framnes Gård / Solveig Lilletvedt for å bestille gårdsbesøk med leie av inntil 4 robåter med redningsvester for voksne og barn. Ta kontakt på www.framnesgard.no eller solveiglilletvedt@gmail.com.